guidelines.jpg

MeetYourmessenger Riktlinjer

MeetYourmessenger hoppas att du kommer att bidra till att vår sida förblir en trevlig och informell plats att träffas, där alla känner sig välkomna. Vi strävar mot att skapa en bra balans mellan öppen och direkt kommunikation och att våra användare känner sig säkra när de använder vår webbsida. Det är därför vi har utvecklat en kontrollista, som vi uppmanar dig att läsa.

 

MeetYourmessengers kontrollista

Vi har gjort en kontrollista som du kan använda som guide för det material vi inte vill ska publiceras på vår webbsida.

Vi reserverar oss för rättigheten att ta bort, rapportera och blockera följande:

·         Allmänt

o    Material som är rasistiskt, chauvinistiskt, diskriminerande, aggressivt eller på annat sätt hotfullt, grovt, hotande, trakasserande, vulgärt eller nedlåtande för en person eller grupp baserat på hudfärg, etnicitet, religion, sexuell läggning, etc.

o    Profiler där en person utger sig för att vara någon annan (falska profiler) eller som ger felaktig information (t.ex. om ålder eller anslutning till en grupp, etc.).

 

·         Pornografiska eller annat motbjudande material

o    Bilder av sexuell eller erotisk karaktär

o    Bilder som visar missbruk eller fysisk skada av någon sort

 

·         Upphovsrätt och skyddat material

o    Ladda endast upp personliga bilder som (i) är av dig eller dina vänner, (ii) har tagits av dig eller dina vänner, (iii) har skapats av dig eller dina vänner (egen konst och animationer, etc.)

o    Det är förbjudet att kopiera, ladda upp, visa, vidarebefordra och dela filer, dokument, etc, som inte tillhör dig personligen (och till vilka du inte har upphovsrätt)

o    Ladda inte upp bilder med varumärken (synliga upphovsrättssymboler)

o    Du får inte kopiera, visa, dela ut eller representera andra immateriella rättigheter såsom patent, databaser, registrerat mönster, service och märken, etc.

o    Du får inte kopiera, visa, distribuera eller företräda det som juridiskt ägs av meetYourmessenger, såsom användandet av termer (namn), logon, källor för programvara, etc. 

 

·         Skräppost:

o    Att skicka ut “skräpmail”, kedjebrev och oombedd reklam (skräppost)

o    Kommersiella aktiviteter och/eller försäljning utan vårt godkännande, t.ex. göra reklam för produkter och webbsidor.

 

·         Illegala aktiviteter

o    Allt material som kan innehålla virus eller andra datakoder, filer och program som skadar andra datorers programvara, hårdvara och utrustning för telekommunikation.

o    Allt innehåll som uppmanar till illegala aktiviteter eller ger kunskap om sådana. T.ex. att skapa eller köpa vapen, att sprida eller skapa datorvirus.

 

·         Distribution och/eller publicering av privata uppgifter

o    När användare skriver eller gör känslig information/privata uppgifter offentlig.
(Detta är däremot möjligt med en prenumeration på en VIP-profil, där fri kommunikation är godkänd (på ditt eget ansvar).
Med en vanlig profil på meetYourmessenger tolererar vi inte att privata uppgifter delas ut. Dina mail går igenom ett filter med olika krav och ett meddelande kommer att skickas till dig om ditt mail har identifierats och stoppats av filtret. Om du upplever något sorts olämpligt beteende från andra användare som vill få kontakt med dig och som ger dig sina privata uppgifter, ber vi dig att rapportera detta till vår support. Vi vill försäkra oss om att våra riktlinjer för allmän kommunikation mellan våra användare följs med avseende på att skicka e-post till varandra med privata uppgifter.

 

Om någon av våra administratörer ber dig göra ändringar i din profil, måste du fullfölja detta. Om du väljer att inte följa våra skrivna regler, riskerar du att få din profil avlägsnad, blockerad eller anmäld till myndigheterna utan någon varning. För mer information råder vi dig att läsa våra villkor för användning av meetYourmessenger.

 

 

Skyldigheter, ärlighet och respekt

När du skapar en profil på meetYourmessenger får du en egen sida för din profil där du kan skicka e-post, ladda upp bilder och skriva en text om dig själv. På denna sida är du din egen webbmaster och du kan justera antalet bilder och mängden text så att det stämmer överens med dina önskemål.

När du vill ladda upp innehåll på din profil uppmanar vi dig att tänka på tre saker som vi tycker är viktiga

• Ansvar

• Ärlighet

• Respekt gentemot andra människor

Genom att tänka på dessa tre punkter kommer du att få ut så mycket som möjligt av din upplevelse och användning av meetYourmessenger.

 

Ansvar

MeetYourmessenger uppmanar dig att använda vår webbsida på ett ansvarsfullt sätt så att alla kan få en positiv upplevelse på sidan. Allt innehåll som finns i din profil (inkl. text och bilder) ska betraktas på samma sätt som om det skulle tillhöra en offentlig domän. Du ansvarar själv för alla dina aktiviteter på webbsidan och du bör därför noggrant överväga vad du skriver och vilka bilder du gör offentliga.

Människor i alla åldrar använder vår webbsida, vilket gör att du bör vara medveten om att det finns foton som inte bör visas i en offentlig domän. Undvik därför att ladda upp material som är av pornografisk karaktär och annat stötande material. Välj en profilbild som du med rent samvete skulle kunna visa för en person du möter ute på gatan. På meetYourmessenger kan du skaffa ett privat bildgalleri och kontrollera vem som ska få tillgång till det.  

Var saklig och ansvarsfull när du skriver artiklar och när du kommenterar andra personers inlägg. Låt din text inspirera istället för att förstöra för att kunna bli respekterad av andra användare. Använd STORA BOKSTÄVER med försiktighet, eftersom de kan ge intryck av att en person skriker eller verkar aggressiv.

MeetYourmessenger ansvarar inte för innehåll eller aktiviteter på de användarsidor, som är en del av den allmänna domänen på meetYourmessenger. Det betyder att varje gång en användare laddar upp en bild eller skriver en text på sin profil sker detta på personens eget ansvar. Vi ber dig därför att göra detta med försiktighet, då du ensam är ansvarig för möjliga konsekvenser.

MeetYourmessenger är inte avsedd att vara en primär plats för lagrad data. Du är själv ansvarig för att göra kopior på det material du lägger upp på meetYourmessenger såsom bilder, dokument, etc. MeetYourmessenger ansvarar inte för förlorad eller borttagen data.

 

Speciellt för barn, unga personer och föräldrar

Du är ansvarig för dina egna handlingar baserat på tips och information du får på meetYourmessenger. Ha alltid i baktanken att yttranden kan komma från personer i alla åldrar och från väldigt olika bakgrunder. Det är därför vi rekommenderar att du använder ditt förnuft innan du beslutar dig för något. Detta avser bland annat att besluta sig för vem man ska lita på, med hänsyn till att ge ut sitt telefonnummer eller sin e-postadress, berätta var man bor, etc.

Om du är intresserad av att träffa en person du har lärt känna på meetYourmessenger, uppmanar vi dig att alltid ta med en god vän till första mötet. Träffa personen på offentligt plats och berätta för vänner och familj var du är och vilka dina planer är. På det här sättet kan du skapa trygghet och lugn för dig själv och för dem som står dig nära.

Vi rekommenderar föräldrar att ha koll på sina barns aktiviteter på Internet, och att stödja dem med goda råd. 

 

Ärlighet

MeetYourmessenger uppmanar dig att uppföra dig och agera som en ärlig och anständig person med allt du gör på webbsidan. Detta har en positiv effekt på dialogerna och därför också på de nya relationer du skapar på meetYourmessenger. Berätta för människor vem du verkligen är och vad du står för. På det här sättet framträder du som en självsäker person, och du kommer att bli respekterad av dina vänner.

På samma gång bör du vara ärlig mot dig själv och enbart ge ut information du känner dig trygg med att ge ut när du kommunicerar med andra. Vi främjar öppenhet på meetYourmessenger, men du bör alltid ha ditt privatliv i åtanke under tiden och sätta tydliga gränser. 

 

Respekt gentemot andra människor

Vi uppmanar alla användare att visa respekt. De olika sidorna på meetYourmessenger får inte användas för att hota, trakassera eller förfölja andra användare. Tänk på att det finns en person bakom varje profil. Var hänsynsfull och behandla andra på samma sätt som du själv vill bli behandlad på.

Vi förespråkar åsiktsfrihet och försvarar varje persons rättighet att uttrycka impopulära åsikter. Däremot reserverar vi oss för rättigheterna att ta bort material som innehåller en aggressiv ton och så kallad hate speech (åsikter som attackerar eller degraderar en grupp baserat på hudfärg, etnicitet, religion, sexuell läggning, etc.)

Privata uppgifter måste behandlas med yttersta konfidentialitet. Det är inte tillåtet att offentliggöra sin e-postadress eller andra personliga uppgifter genom vanlig kommunikation på meetYourmessenger. Genom att göra detta uppstår en blockering av kommunikationen mellan de involverade parterna. Detta är till för att skydda barn och unga personer, och för att undvika att våra användare blir trakasserade eller utsatta för bl.a. skräppost. Du får lov att dela med dig av dina privata uppgifter om du köper en VIP-profil (detta är å andra sidan på egen risk).

Att ge ut eller fördela bilder på andra personer än dig själv är inte tillåtet om de inte har gett sina samtycken. Att ge ut eller fördela andra personers privata uppgifter som du känner till eller har hittat är olagligt.

Skicka inte skräppost på meetYourmessenger. Frasen ‘skräppost ‘ står för oombedd reklam som är skickat med syftet att lura mottagaren att köpa en eller flera produkter. Skräppost är olaglig och därför kommer inte fördelning av skräppost att tolereras på meetYourmessenger. Vi reserverar oss för rättigheten att rapportera lagbrytare för polisen. Enligt lagen kan fördelning av skräppost att bestraffas med böter för varje e-postmeddelande som har skickats ut.

 

Gör meetYourmessenger till ett trevligt och kul ställe att vistas på

Följ riktlinjerna med de tre enkla beståndsdelarna: ta ansvar, var ärlig och respektera människor. Om du gör det är du med och bidrar med att meetYourmessenger förblir ett trevligt och kul ställe att vistas på.

Du kan rapportera andra användare till vår support om du tror att användaren i fråga inte har följt våra riktlinjer. När vi har fått in en rapport kommer vi i varje enskilt fall att överväga om du ska agera. Du kan välja att blockera andra användare om du känner dig trakasserad eller obekväm med dem. Efter blockeringen kommer inte användaren att kunna se eller kontakta din profil.

 

Socialt ansvar är en kärnfråga för meetYourmessenger

Som ett internationellt företag inom området socialt nätverk, påtar vi oss ett socialt ansvar oavsett vilket land det gäller.

Det är vårt mål att respektera kulturen och normerna som gäller i de individuella länderna när det gäller att framställa offentligt material i ett socialt nätverk såsom bilder, video, text, etc. Genom persondrivet och tekniskt initiativ och en nära dialog med våra användare kan vi garantera att etisk standard följs så grundligt som möjligt.

 

·         24/7 bildbedömning:

MeetYourmessenger utför bildbedömning på webbsidan 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Genom att göra detta uppfyller vi både önskemål från våra användare och vår egen verksamhet. Vi har skapat en speciell regel för när en bild måste tas bort eller godkännas på vår hemsida. Reglerna tar hänsyn till om den upplagda bilden är en profilbild, en galleribild eller en privat bild. Vi hänvisar till riktlinjerna som vi har tagit fram. Finner du någon bild opassande någonstans på vår webbsida, så kan du rapportera det till vår support.

 

·         Rapportering av stötande material:

På meetYourmessenger har vi vårt eget supportsystem som tar bort stötande innehåll från vår webbsida. Vi uppmanar alla att rapportera stötande material till vårt supportcenter.

 

·         Filter för barn och unga personer

MeetYourmessenger har utvecklat ett filter för barn och unga personer som försäkrar (så långt det är möjligt) att barn har tillgång till personer som är relevanta för dem, t.ex. vänner och bekanta, och personer i deras egen ålder.

 

·         Säkerhetsfilter

MeetYourmessenger har introducerat ett säkerhetsfilter som begränsar mängden skräpppost, känslig information etc. på vår hemsida.

 

Experthjälp

Många av de problem som hittas på Internet är allmänt kända och uppstår på många ställen. Det är organisationer och myndigheter som är specialiserade på att hantera dessa frågor. MeetYourmessenger har med ovanstående riktlinjer försöker att skapa en säker miljö för användare inom områden där vi känner att vi kan göra en insats, men utöver det hänvisar vi till de experter som har mycket större erfarenhet av frågor som dessa.

 

• INHOPE (International network cooperation against illegal Internet content)

INHOPE är ett världsomfattande nätverk bestående av hotlines som hanterar rapporter om illegalt material på Internet. Det är här organisationer över hela världen samarbetar för att skapa en gemensam standard för hotlines-verksamheten och kämpar mot illegal användning av Internet.